Публічна оферта

Публічна оферта

Цей документ є офіційною пропозицією інтернет-магазину Allcarpets.in.ua в особі Романець Марії Юріївни діє на підставі запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 20710000000019164 від 16.06.2015 (далі - Продавець) будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю або дієздатній фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - договір) на викладених нижче умовах.

1. Терміни

Терміни використання в договорі означають:

1.1. Інтернет-магазин - сайт Продавця, розташований в мережі інтернет за адресою: https://allcarpets.in.ua/ , призначений для ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару і його фотографіями безпосередньо в Інтернет-магазині і в мережі інтернет.

1.2. Публічна оферта (далі - Оферта) - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.3. Акцепт оферти - замовлення, оформлене Покупцем через корзину Інтернет-магазину (натиснувши кнопку "Підтвердити"), по телефону або будь-яким іншим способом комунікації з Менеджером Продавця.

1.4. Товар - одиниця асортименту, представлена в Інтернет-магазині і формує об'єкт угоди сторін при її замовленні Покупцем в Інтернет-магазині.

1.5. Каталог - перелік Товарів та інформації про них, розміщені в Інтернет-магазині.

1.6. Замовлення - свідоме рішення Покупця придбати Товар, оформлене і реалізоване в Інтернет-магазині, по телефону, а також за допомогою інших засобів електронного зв'язку з Менеджером Продавця.

1.7. Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка відвідала Інтернет магазин, що має намір придбати той чи інший Товар, та оплатити отримання такого Товару.

1.8. Менеджер Продавця - співробітник Продавця.

Всі терміни та визначення, описані в цій Оферті, трактуються виходячи з їх сутності та змісту Оферти.

2. Загальні положення.

2.1. При замовленні Товару в Інтернет-магазині Покупець погоджується з умовами цієї Оферти і укладає з Продавцем Договір купівлі-продажу Товарів дистанційним способом. У разі незгоди з умовами Договору вважається, що Покупець в повній мірі ознайомлений з умовами даної Оферти і правилами Інтернет магазину.

2.2. Справжня оферта застосовується щодо Товару, пропонованого Продавцем на сторінках Інтернет-магазину або будь-яким іншим способом комунікації, і визначає особливості купівлі-продажу в Інтернет-магазині.

2.3. Продавець має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.

2.4. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на сайті Інтернет-магазину.

3. Предмет Договору.

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами Продавця, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні відносини.

4. Момент укладання Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Оферти.

4.2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов Договору.

5. Права і обов'язки Сторін.

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Добровільно вибирати Товари, пропоновані Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, пропонованих Продавцем за допомогою Інтернет-магазину.

5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов Договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:

5.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товару і тарифами (цінами), пропонованими Продавцем на всіх сторінках Інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов Договору.

5.2.3. Своєчасно і в повній мірі сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору.

5.2.4. Своєчасно і в повній мірі сплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.

5.2.5. Надавати своєчасну і правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. Змінювати умови цього Договору і правила Інтернет-магазину, асортимент Товарів, ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Всі зміни вступають в силу негайно після їх публікації.

5.4. Продавець зобов'язаний:

5.4.1. З моменту укладення Договору забезпечити в повній мірі виконання всіх зобов'язань перед Покупцем відповідно до умов Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення Покупцю.

5.4.3. Передати Покупцю Товар в певному місці, в кількості та асортименті визначене Замовленням. Товар, що передається має відповідну комплектність, належну якість і вільний від претензій третіх осіб.

5.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.

5.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов'язань перед ним у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством або недотримання Покупцем цього Договору.

5.5. Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача в суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльності третіх осіб.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. п.), заборонні заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення в Інтернет-магазині.

7. Вартість і порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в Інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив в установленому Договором порядку оплату Товару (послуг).

7.3. Оплата за відрізний Товар здійснюється за повної передоплати. Продавець надає Покупцеві реквізити для оплати через SMS, Viber, виставлення інвойсу по email через LiqPay.

7.4. Оплата за Товар здійснюється при отриманні Товару на пошті (післяплата) або по передоплаті шляхом перерахування повної або часткової вартості Товару на карту / розрахунковий рахунок ФОП. При передоплаті Продавець надає Покупцеві реквізити для оплати через SMS, Viber, виставлення інвойсу по email через LiqPay.

8. Якість Товару.

8.1. Виробником допускається похибка в розмірах виробів +(-)3%, що не вважається браком і поверненню не підлягає.

9.Доставка Товару.

9.1. Покупець отримує Товар допомогою доставки компанії-перевізника.

9.2. При доставці Товарів, виконуваної компаніями-перевізниками на умовах співпраці з Продавцем, Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цих компаній і умовами Продавця.

9.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару Покупець підтверджує власної розписом у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному стані і якості.

9.4. При оплаті товару післяплатою Покупець оплачує компанії-перевізнику комісію за її тарифами. Точна сума визначається компанією-перевізником і озвучується документом компанії-перевізника при доставці товару Покупцеві.

9.5. Доставку товару оплачує Продавець.

9.6. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеного в заявці або відмови Покупця від отримання товару по причині, які не зазначені в п. 9.8, 10.1, 10.2, товар повертається на склад Продавця. Отримання Покупцем наступних Замовлень можливо тільки після повної оплати вартості доставки в обидві сторони Товару, від якого відмовився Покупець.

9.7. У разі пошкодження або псування товару під час доставки Компанією-перевізником, Покупець має право відмовитися від отримання Товару. Оплату за доставку в цьому випадку здійснює Продавець.

9.8. Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення і терміну доставки.

9.8.1. Термін обробки Замовлення - до двох робочих днів, якщо інше не обговорено з Покупцем.

9.8.2. Термін доставки Товару становить 1-5 днів в залежності від компанії-перевізника і місця розташування Покупця.

10. Порядок повернення Товару.

10.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару належної якості відповідно до порядку і правилами, передбаченими Договором та чинним законодавством.

10.2. При отриманні Товару неналежної якості, Покупець має право вимагати заміни неякісного Товару на якісний. Продавець задовольняє вимогу Покупця протягом 2 робочих днів (без урахування доставки) з дати пред'явлення Покупцем письмової або усної рекламації.

10.3. Якщо Товар зіпсований або бракований або з інших причин з вини Продавця, Продавець зобов'язується зробити повернення або обмін Товару за свій рахунок на вимогу Покупця.

10.4. У разі якщо Покупець помилився з розмірами або хоче повернути Товар з причин, що не відповідає під п.9.3., Повернення і обмін відбувається за рахунок Покупця. Із суми замовлення віднімається вартість доставки в обидві сторони.

10.5. Якщо Покупець неправильно вказав дані для доставки (адреса, ПІБ, телефон та ін), додаткова плата за переадресацію доставки стягується з Покупця.

11. Термін дії цього Договору.

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання всіх його умов обома Сторонами.

11.2. Термін дії цієї оферти встановлюється з 1 січня 2020 року.

11.3. Відкликання оферти може бути здійснений Продавцем в будь-який час, що не є підставою для відмови від зобов'язань по вже укладеним Договором.

12. Відмова від гарантійних зобов'язань.

12.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.

12.2. Поради та інформація, що даються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

12.3. Матеріали і інформація в Інтернет-магазині надаються «як є» без будь-яких гарантій. Кольори і відтінки можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора. Продавець не гарантує точності і повноти інформації, розміщеної в Інтернет магазині. Продавець в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, що надаються в Інтернет-магазині. У разі неактуальності інформації Продавець не зобов'язується оновлювати її. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки, що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання Інтернет-магазину.

13. Інші умови.

13.1. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про що проходять акції та розпродажі, маркетингових програмах і т.д. засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільна і стільниковий зв'язок, в тому числі за контактною інформацією зазначеної Покупцем в його профілі. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і надіславши його на електронну адресу, з якого було відправлено рекламний лист.

13.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої відносини відповідно до чинного законодавства.

14. Збір, зберігання і обробка персональних даних.

14.1. Правила збору, зберігання і обробки персональних даних, які Покупець вказує під час оформлення Замовлення, регламентуються Політикою Конфіденційності Інтернет-магазину.